Поверителност

Конфиденциалност на данните

Агроградина.бг е изцяло собственост на Ес Ем Би 2011 ООД. Фирма Ес Ем Би 2011 ООД гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт. Ес Ем Би 2011 ООД е вписан в регистъра на администратори на лични данни.

Всички инструменти по директивата за GDPR ще намерите при направа на регистрация в сайта в секция GDPR - https://www.agrogradina.bg/index.php?route=extension/account/gdpr