Условия за ползване и Политика за поверителност

Условия за ползване и Политика за поверителност

1. ПРЕДМЕТ
Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма ЕС ЕМ БИ 2011 ЕООД, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1309
район р-н Възраждане ж.к. Света Троица, вх. А, ет. 7, ап. 20, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201455768 предоставя стоки и услуги на потребители чрез интернет магазина си www.agrogradina.bg

AgroGradina.BG продава стоки само с доказан произход, поема цялостно гаранционно обслужване и замянa при фабричен дефект, съгласно срока и условията посочени в гаранционната карта. Основните характеристики на стоките, които се предлагат, са посочени подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

Цените на стоките на всички страници в vinarna.bg са крайни и са посочени в български лева с включен ДДС. Всички посочени цени са валидни само при поръчка през интернет магазина на фирмата.

Потребителят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и интернет магазина.

2.    РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрацията на потребител не е задължителна за осъществяване на поръчки на стоки от интернет магазин vinarna.bg. Поръчки могат да правят гости и регистрирани потребители.
При попълване на регистрационна форма, потребителят е длъжен да предостави точни и пълни данни относно своите имена, валиден адрес за доставка, телефонен номер и e-mail адрес. За издаване на фактура е необходимо попълването на коректни и пълни фирмени данни. 
С регистрацията си на vinarna.bg, потребителят получава свой клиентски профил за идентификация в интернет магазина, в който има възможност да следи хронологията и статуса на своите поръчките, да променя по всяко време данните си, както и всякаква заявена от него информация.

3.    СЪГЛАСИЕ
С отбелязване на поле „Съгласен съм с Общите условия”, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия на vinarna.bg и ги приема.

 

4.    ПОРЪЧКА
Поръчки на стоки от agrogradina.bg се приемат 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и на официалните празници. Приетите поръчки се обработват всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа. Служител на AgroGradina БГ задължително потвърждава по телефона всяка получена поръчка от agrogradina.bg. Потребителите се уведомяват чрез e-mail за получаването, потвърждаването и изпращането на всички поръчки от agrogradina.bg. Състоянието на всички поръчки могат да се следят в клиентския профил на всеки потребител.
Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 15:00 часа, а ако е направена след 15:00 часа  - на следващия работен ден. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.
Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните стоки. Всички цени в интернет магазин www.agrogradina.bg са крайни и са посочени в български лева с включен ДДС. Цените на продуктите не включват цената на доставка. Всички посочени цени са валидни само при поръчка през интернет магазина на фирмата.
ЕС ЕМ БИ 2011 ЕООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина www.agrogradina.bg ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока. Служителят на ЕС ЕМ БИ 2011 ЕООД е задължен да уведоми потребителя за състоянието на поръчката на предоставения телефон за връзка и/или e-mail адрес.
Фирма ЕС ЕМ БИ 2011 си запазва правото да НЕ изпълни поръчка в случа, че:
- клиента откаже предварително заплащане на проформа фактура, в случаите когато е необходимо авансово или предварително плащане за артикул или поръчка
- при не потвърждение на поръчка по телефон
- че клиента има непотърсени и/ или отказани предишни пратки5.    ДОСТАВКА
Доставката на стоките на agrogradina.bg се извършва от служител на компанията или служител на  куриерската компания, с която ЕС ЕМ БИ 2011 ЕООД е сключила договор. Цената на доставката не е включена в цената на продукта. Потребителят получава заявената стока на посочения адрес за доставка или в посочен от него офис на куриерската фирма. В момента на доставката потребителят получава стоката със стоков протокол. Касов бон се получава от фирмата куриер за извършено плащане, освен в случаите на плащане по банков път или с “Гарантирано плащане Еконт ПЕЙ” . Потребителят е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока преди да попълни протокола и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”.

 

 БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА 

Безплатна доставка при поръчка над 100лв и до 3кг до офис на еконт или еконтомат. Услугата е валидна за определени срокове и по усмотрение на онлайн магазина!


Срокове за доставка на стоки:
Доставките се извършват от 3 до 5 работни дни след получаването на потвърждение за поръчката от служител на agrogradina.bg, за потвърждение се счита САМО осъществен телефонен разговор от наш оператор с клиента!
Agrogradina.bg се задължава да следи придвижването на стоките след предаването им на куриерската компания. Потребителят има право да бъде информиран за местоположението на пратката, както и оставащото време до доставката. В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, служител на agrogradina.bg е длъжен да уведоми потребителя за това и да посочи нова дата на доставка. - 

 

6.    НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
Интернет магазин agrogradina.bg предоставя следните възможности за заплащане на стоки:
- Наложен платеж (плащане при доставка) - Потребителят заплаща дължимата сума при доставка на стоката от куриера, както и транспортните разходи, свързани с нейната доставка, при условие, че такива се дължат (при поръчки над 9 997 лв. с ДДС или съгласно закона на Република България плащането става само по банков път.)
- Плащане с карта еконт пей
- Предварително (авансово) плащане по банков път, по издаден документ проформа фактура. Този вид плащане се отнася за специфични продукти (изделия по поръчка, размер или друга особеност правеща поръчката специфична) , които се изработват по заявка на клиента или продукти с високо тегло и изискващи специална доставка. 
- Плащане по банков път за всички поръчки над 9 997лв.

 

 

7. ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКА

1. Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания;

възникнал дефект по време на транспортирането;

цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

не спазен срока на доставка.

Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на продуктите в случай, че се откаже от договора от разстояние и заяви това в срока за отказ. Този срок започва да тече от датата на получаването на закупения продукт от клиента или трето упълномощено лице, различно от превозвача.

2. Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗП (Закон за защита на потребителите и за правилата на търговия), клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

3. Когато стоката е подменена при доставката и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед и се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.

4. По силата на чл. 50 от ЗЗП потребителят може да упражни правата си в 15 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

 

8 ВРЪЩАНЕ НА СТОКА / Рекламация, право на отказ до 14 дни.

1. Съгласно чл.52 ал.1 и ал.2 от ЗЗП, потребителят има правото да уведоми ЕС ЕМ БИ 2011 с подаване на електронно заявление по образец в сайта на фирмата www.agrogradina.bg на адрес , https://www.agrogradina.bg/vruchtane като трябва да изпрати неговото име, географски адрес и ако има такива, телефонен номер и електронен адрес, че се отказва недвусмислено от покупка без да дължи неустойка и без да посочва причина, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на продукта (чл. 50 от ЗЗП) или в случай на представяне на услуги - от датата на сключване на договора.

2. При връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показва следи от износване, драскотини, охлузвания, токов удар, без аксесоари, без гаранция, Ес Ем Би 2011 си запазва правото да реши какъв процент ще намали от цената, която се в върне на клиента.

3. Съгласно законното право при връщане на продукта съгласно чл. 54, възстановяването на стойността, ще бъде в рамките на 14 дни. Начините на възстановяване на парите са следните:

Всички видове плащания независимо от ППП или чрез електронно плащане, карта, econtPay и т.н. –  – по банков път на сметка предоставена от клиента, ако е юридическо лице, задължително фирмена сметка, до 14 дни СЛЕД получаване и установяване на вида на върнатата стока.

4. Потребителят можете да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. (https://www.agrogradina.bg/vruchtane)

За да спази срока за отказ от договора, потребителят е достатъчно да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора/покупка, като използва стандартния формуляр за упражняване правото на отказ от договор -https://www.agrogradina.bg/vruchtane

 


9. ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ:
• Стоката, трябва да е в оригиналната опаковка и пълната окомплектовка на продукта. Моля да запазите оригиналните кутии, книжки, найлончета и торбички лепенки.
• Трябва да бъде без следи от употреба, без следи от удари, без драскотини и с всички защитни покрития, които продукта е имал при получаването му.
• Разходите за връщането на продукта са за Ваша сметка (за сметка на клиента!!!)  до офис на Еконт гр. София, офис Суходол  гр. София ул. "Траян Танев 40"

 
10. НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВРЪЩАНЕ:
• Заплатени суми за услуги, които вече са консумирани - ремонт, закупени допълнителни гаранции;
• Стоки, които са с изтрит или скъсан сериен номер и/или гаранционна лепенка;
• Продукти с регистрирани оригинални гаранции в системата на производителя;

• Продукти с Нарушена цялост, количество, нарушена опаковка, качество и вид! 

• Стоки, внесени, изработени, доставени по поръчка (отрязани парчета полиетилен по размер и т.н.) 

 

ФИРМА ЕС ЕМ БИ 2011 изпраща всички свой поръчки с опция преглед пред куриер! При НЕ заявяване на претенция по време на прегледа за целостта, вида, количеството и качеството на поръчката, то ние счетаме, че нямате претенции към нас! Изключение прави връщането и предявяването на рекламация в 14 дневен срок на НЕ отваряни, НЕ използвани стоки! 


11. ПРОЦЕДУРА НА ВРЪЩАНЕ
1. Известявате ни за желанието си за връщане на стоката по начин: с попълване на електрония ни формуляр за рекламация: https://www.agrogradina.bg/vruchtane , уведомяване на фирма Ес Ем Би 2011 с телефонно обаждане за намерението и предприетите действия!
2. Изпращате за Ваша сметка стоката със застраховка и право на преглед до офис на Еконт гр. София, офис Суходол!!!!
3. Получавайки върнатия продукт, служител на нашата фирма ще прегледа съдържанието на пратката;
4. За да се избегнат случаи на злоупотреба при връщане на продукти ще извършим преглед и тест на артикула.
5. Стойността на върнатите продукти ще бъде възстановена в рамките на 14 календарни дни по сметката, която сте посочили в заявлението за връщане;
6. Паричната стойност на върнатия продукт, може да се използва за закупуване на други продукти (замяна със същия или друг продукт) или сумата да бъде върната до 14 дни от датата на връщане на стоката.
7. Ако имате въпрос за допълнителна информация, можете да се свържете с нас телефон: 0888320724


12. САНКЦИИ
Отговорност за вреди причинени от надраскване, заливане, счупване, изгаряне и други въздействия от потребителите:
При проверката за щети и въздействия причинени от евентуално необичайно ползване от Ваша страна, отваряне на оригинална опаковка, нарушаване на целостта на артикула, липса по количеството на артикула ако открием такива, Ес Ем Би 2011 ще направи прихващане от сумата за възстановяване, съобразно оценката на констатираната щета и съгласно чл. 55 ал.4 от ЗЗП.
Примери за прихващания – такси към върнати продукти:
• приспада се до 90% от заплатената сума, ако липсва част от пълната окомплектовка ;
• приспада се до 50%, ако е нарушена оригиналната опаковка – повредена, скъсана, надраскана или др.;
• приспада се до пълната стойност на артикул с нарушена опаковка и цялост (липса на семена, треви, тор, торф и др.)

 

13. ДРУГИ

Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на agrogradina.bg е изключителна собственост на ЕС ЕМ БИ 2011 ЕООД. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на agrogradina.bg, без изричното писмено съгласие на ЕС ЕМ БИ 2011 ЕООД. Имената, знаците и символите на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на agrogradina.bg може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на потребителите до agrogradina.bg по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка. ЕС ЕМ БИ 2011 ЕООД не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпяни от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на agrogradina.bg или свързаните и предоставяни чрез agrogradina.bg услуги. Въпреки, че AgroGradina.BG се стреми да предоставя пълна и точна информация за продуктите и услугите, които предлага чрез интернет магазин www.agrogradina.bg, е възможно да са допуснати печатни грешки, грешки в тяхната стойност (цена), разлики в цветовото представяне на продуктите, техния дизайн и технически характеристики. Ако попаднете на такива грешки, моля да се свържете с нашия екип на office@agrogradina.bg за да ги отстраним своевременно. Благодарим предварително! ЕС ЕМ БИ 2011 ЕООД има право по всяко време да променя съдържанието на vinarna.bg, предлаганите стоки, услуги и техните цени, и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените Общи условия за ползване на agrogradina.bg се публикуват на agrogradina.bg и са достъпни за всички потребители.

14. Политики за поверителност може да намерите на адрес: https://www.agrogradina.bg/politika-za-poveritelnost 

15. С ползването на сайта и направата на поръчка фирма ЕС ЕМ БИ 2011 приема, че сте съгласни с: 
- общи условия на ползване, условия по връщане и предявяване на рекламации, защита на лични данни, събиране на лични данни, ползване на лични данни, предоставяне на лични данни на трети страни, събиране на данни за поведението в сайта. 

-

Последна актуализация 15.01.2022г.