Елементи на дворното пространствоЕлементи на дворното пространство

В композицията на дворното пространство влизат няколко елемента:

Градинска тераса

Тя представлява свързващи елементи между вилата и дворното пространство. Формата се определя от тази на къщата и от особеностите на терена. Насажденията около терасата са свързани с общата композиция на дворното пространство. По-големите тераси могат да бъдат обогатени с растителни елементи и пластични форми. Растителността около терасата трябва така да се подбере, че да създаде интимна жилищна среда, защото терасата представлява едно жилищно помещение в градината.

Поляна

Това е зеленият килим на двора. Обикновено поляната е оградена от пъстра рамка от най-различни многогодишни и едногодишни цветя, от цъфтящи храсти и декоративни дървета. В повечето случай поляната се използва за игри и занимания, а в отделни случай е осеяна с цъфнали цветя.

Стопанска част

В общата планировка на дворното пространство е хубаво да се отдели кътче за зеленчуци и плодове. Разделянето на стопанската част от останало дворно пространство може да стане с помощта на растителност, която да създаде непрозрачна преграда - жив плет, шпалир от редови дървета и храсти, цветна ивица от многогодишни цветя.

Предна градина

Тя представлява част от дворното пространство на вилата, което се оформя между линията на тротоара и линия на застрояването. Тъй като това пространство е малко, прилагат се редица начини за неговото оформяне. Започва с отворените предни градини, при които погледът на минаващия прониква дълбоко в дворното пространство и се стига до напълно затворените. За предпочитане е тези пространства да се приобщават към уличното пространство. Освен това те предлагат на зрителя една привлекателна картина.

Гараж

Неизбежен елемент при съвременната моторизация на вилата е гаражът, като в повечето случай той е включен в обема на вилата или композиционно свързан пряко с нея.

Композиция на растителността

Най-същественият момент при паркоустрояването на вилния двор възниква при подбора на растителността. Ако има съществуваща растителност, тя трябва да се запази. Освен това трябва да се отчетат местните почвени и климатични условия. Дървесната растителност се явява основен градивен елемент при обемното изграждане на двора. Обикновено на тях се възлага защитна функция, предпазване от преобладаващи ветрове, за сянка и закриване на нежелана гледка. Обикновено храстите запълват долния етаж и служат за създаване на плътни прегради към околните парцели. Много често те намират приложение за изграждането на живи плетове. Желателно е да се използват вечнозелени видове, които да действат целогодишно със зелената си маса. Цветята в композицията на дворното пространство са колоритна декорация, като дават неизчерпаемо богатство от багри, цветове и аромати. Най-често те се подреждат в лехи или ивица край стена, зид, покрай терасите или непосредствено до храстите. При подбора на цветята голямо значение има до каква степен се ползва вилата - целогодишно или само през лятото. Интересни композиции се правят от алпийски и скални цветя с помощта на камъни. Добро приложение могат да намерят увивните, катерливите и стелещи се видове в двора.

Детайлът

Предвид на това, че вилата е преди всичко обект за отдих, превес трябва да имат отделни архитектурни елементи с голяма естетическа стойност. Това са базалтови и мозаечни плочи, бетонови плочи с най-различни размери и фактура, цветник, кашпи и съдове, водни ефекти - езерца, басейни, фонтани и други, растителни естествени плочи, необработени камъни, детски съоръжения, пластика и скулптора.

Източник: Експерт по Градините, д-р Д. Д. Хесайон

Автор: Градинаря


Това е основният автор на статии и съветник в нашия екип.


Започнете дискусията...


За да оставите коментар или да отговорите на публикации, моля Вход

Оставете първия коментар или оценете статията...


За да оставите отзив и оцените статията, моля Вход

Популярни статии